Dapharco tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 27/06/2020 vừa qua, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và gần 130 cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Gần 130 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Các thành viên Đoàn chủ tịch báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và các phương hướng hoạt động, lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính, báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và các cổ đông trong năm 2020…

Ông Tống Viết Phải – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Song song với những thành tích đã đạt được, Ông Tống Viết Phải – Chủ tọa Đại Hội Cổ đông đặc biệt nhấn mạnh đến những mục tiêu cần phải đạt được trong năm 2020 liên quan đến kế hoạch xây dựng Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và hệ thống kho GSP hiện đại nhằm đảm bảo Dapharco sẽ trở thành nhà phân phối hàng đầu tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội tài chính của Công ty trong năm 2019

 

Bên cạnh đó, Bà Phạm Thị Thu Hiền – Ủy viên Hội Đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty cũng đưa ra những báo cáo hoạt động của ban kiểm toán năm 2019 và các kế hoạch cần dự toán trong năm tới để đảm duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu theo mục tiêu đã đề ra.

Bà Phạm Thị Thu Hiền – Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty báo cáo hoạt động kiểm toán năm 2019

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã đưa ra ý kiến đóng góp và thảo luận về phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

Các cổ đông trình bày ý kiến về phương hướng phát triển của Ban lãnh đạo Công ty trong thời gian tới

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu thị trường hiện tại, cũng như tiềm lực về hoạt động sản xuất kinh doanh của Dapharco, Đại hội đã tán thành mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ đồng trong năm 2020. Để đạt được điều này, Công ty cần nỗ lực xây dựng hệ thống kinh doanh, phân phối nhanh chóng, hiện đại và chuyên nghiệp, khai thác đa dạng các sản phẩm phù hợp với kênh OTC, ETC cũng như cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị cần thiết trong quá trình sản xuất, phát triển yếu tố con người để đem đến những giá trị phục vụ tốt nhất cho thị trường.

Các cổ đông đồng lòng biểu quyết với phương hướng mà Ban lãnh đạo Công ty đề ra

Đại hội cũng đã bầu chọn được 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm: Ông Đỗ Thành Trung, Ông Tống Viết Phải, Ông Nguyễn Công Lâm, Ông Nguyễn Hữu Công, và Bà Phạm Thu Hiền.

Bà Đinh Thị Mộng Vân – Ủy viên Hội đồng quản trị đề cử và danh sách bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ông Nguyễn Công Lâm – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt các cổ đông

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi khó khăn của năm 2020, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm xây dựng biện pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tạo ra nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và các cổ đông. Với tỷ lệ nhất trí gần 100% từ các cổ đông dự họp đã khẳng định niềm tin và sự đồng lòng của tập thể đối với phương hướng mà Ban lãnh đạo công ty đã đề ra.

Ngày đăng: 06/07/2020