Buổi thảo luận chuyên sâu về mô hình phân quyền quản trị và ứng dụng ma trận RACI giữa Dapharco và PricewaterhouseCoopers – PwC Việt Nam

Ngày 8/10/2019 vừa qua, trong khuôn khổ của lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng Dapharco và PricewaterhouseCoopers – PwC Việt Nam đã tổ chức một buổi thảo luận chuyên sâu về mô hình phân quyền quản trị và ứng dụng thực tiễn ma trận RACI.

Buổi thảo luận chuyên sâu giữa Dapharco và PwC Việt Nam – thành viên của PwC Global, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, được bắt đầu lúc 13h30 tại Tổng kho GSP K61 Nguyễn Đức Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

 

Về phía Dapharco, có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhân sự Nguyễn Ngọc Hổ, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ánh Minh, và các thành viên khác trong ban tái cấu trúc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Megram Group, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dapharco, ông Đỗ Thành Trung cũng tham gia với vai trò dự khán, chỉ đạo trực tiếp tại buổi thảo luận giữa Dapharco và các chuyên gia của PwC Việt Nam.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Megram Group và Dapharco lắng nghe ý kiến chuyên môn từ phía các chuyên gia của PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Nội dung của buổi thảo luận được tập trung vào các nguyên tắc, phương án tổ chức phân quyền quản trị, để đảm bảo được sự hiệu quả, nhịp nhàng, năng suất của Dapharco nói riêng, và trong mối quan hệ với Tập đoàn sở hữu là Megram Group.

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tống Viết Phải đánh giá một số nội dung trong buổi thảo luận

Song song với việc trao đổi, thảo luận, đánh giá về cấu trúc phân quyền quản trị đa tầng giữa Tập đoàn và Công ty, các chuyên gia của PwC cũng có những tư vấn về ứng dụng mô hình ma trận RACI trong hoạt động thực tiễn tại Dapharco.

Lắng nghe các nguyên lý về cơ cấu phân quyền

Ma trận RACI là một bổ khuyết quan trọng trong cơ cấu phân quyền, sẽ mang tới nhiều lợi ích thiết thực cho tổ chức hệ thống lên đến hơn 500 CBNV của Dapharco.

Mô hình Ma trận RACI

Ông Đỗ Thành Trung đang đánh giá tính ứng dụng các tài liệu được cung cấp bởi PwC Việt Nam

Tập trung nghiên cứu mô hình RACI của từng phòng, ban, bộ phận

Kết thúc buổi thảo luận, Phó Tổng Giám đốc OTC Nguyễn Công Lâm – Trưởng ban Tái cấu trúc – đã có những trao đổi về lộ trình triển khai hoạt động tái cấu trúc trong thời gian tới tại Dapharco, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đỗ Thành Trung, Tổng Giám đốc Tống Viết Phải và ban Tổng Giám đốc.

Chia sẻ của ông Nguyễn Công Lâm

 

Ngày đăng: 09/10/2019