DAPHARCO VINH DỰ NẰM TRONG TOP 10 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT NGÀNH DƯỢC PHẨM – THIẾT BỊ Y TẾ

 
Vừa qua, Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023, (Top 10 Best WorkPlaces), Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất trong ngành Dược Phẩm – Thiết bị Y tế. Top 10 bao gồm những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất về môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động, kết quả kinh doanh ổn định và bền vững
Danh sách Top 10 Nơi làm việc tốt nhất được lựa chọn dựa trên các nhóm tiêu chí có phân bổ trọng số phù hợp bao gồm:
1️⃣ Nhóm tiêu chí liên quan đến nhân sự và uy tín nhà tuyển dụng: Được đánh giá dựa trên quy mô nhân sự, cơ cấu lực lượng lao động, uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng.
2️⃣ Nhóm tiêu chí liên quan đến hiệu quả sản xuất Kinh doanh và triển vọng tăng trưởng: Được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu, tốc độ tăng trưởng, thị phần.
3️⃣ Nhóm tiêu chí liên quan đến thu nhập và chế độ phúc lợi: Được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu liên quan đến thu nhập bình quân của người lao động, chính sách nhân sự, sự hài lòng của người lao động, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.
 
Đây chính là động lực giúp Dâphrco tạo ra được nhiều giá trị dịch vụ mang tính đột phá hơn nữa trong tương lai..Dapharco sẽ tiếp tục xây dựng những chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đảm bảo tạo được sức bền cạnh tranh trong thời đại phát triển và hội nhập kinh tế Dược toàn cầu.
Sao Mai                      
Ngày đăng: 19/10/2023