DAPHARCO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC”

 
Ngày 07/06/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ( Dapharco) đã tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng tạo động lực” cho các quản lý, nhân viên tài năng của công ty tại Phòng Đào tạo – Công ty Dapharco với sự giảng dạy nhiệt tình của giảng viên Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT công ty.
 
 
Mục tiêu của khóa học tập trung vào việc cập nhật kiến thức và đào tạo kỹ năng tạo động lực cho CBNV, trang bị hành trang giúp CBNV phát triển trong tương lai đáp ứng yếu tố cần và đủ các nhân sự tốt vận hành trong doanh nghiệp.
 
 
Khóa học nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của “Kỹ năng tạo động lực” đối với mọi vị trí trong doanh nghiệp; huấn luyện học viên cách phát huy các chức năng của người lãnh đạo như:
– Khơi dậy niềm tin
– Kiến tạo tầm nhìn
– Thực thi chiến lược
– Phát huy tiềm năng
Thông qua các ví dụ thực tế với các phương pháp phân tích theo mô hình để đưa ra giải pháp cho nhân sự.
 
 
Sau khóa đào tạo, học viên đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng Tạo động lực phục vụ cho công việc tại bộ phận, đơn vị mình. Với kiến thức đã được trang bị, khi trở về đơn vị, các học viên sẽ lên kế hoạch vận dụng thường xuyên rèn luyện nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc .
 
 
Cùng với khóa đào tạo này trong tương lai công ty sẽ tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo khác góp phần tạo nên đội ngũ kế thừa, nguồn nhân lực mạnh và dồi dào cho Dapharco.
Chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh trong khóa đào tạo nhé:
 
 
 
– Sao Mai –                                     
Ngày đăng: 07/06/2022