Tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

         28/07/2022 vừa qua, công ty CTCP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã vinh dự được Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tuyên dương khen thưởng danh hiệu “Tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế 2021”.
        Công ty xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Cục thuế thành phố Đà Nẵng và cam kết sẽ luôn đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
 
– Sao Mai   –                                         
Ngày đăng: 29/07/2022