Điều lệ của Dapharco sửa đổi theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều lệ của Dapharco sửa đổi theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều lệ của Dapharco sửa đổi theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Điều lệ sửa đổi tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Dapharco công bố Điều lệ sửa đổi tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Dapharco công bố Điều lệ sửa đổi tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi ngày 30/12/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi ngày 30/12/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi ngày 30/12/2021. Vui lòng xem file đính kèm: Nghị quyết V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng. Điều lệ sửa đổi Công ty.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: TB Điều lệ sửa đổi 2021, Điều lệ công ty 2021
Đọc thêm
Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quy chế hoạt động

Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quy chế hoạt động

Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quy chế hoạt động. Vui lòng xem file đính  kèm: Quy chế hoạt động
Đọc thêm
Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 07 tháng 07 năm 2020

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 07 tháng 07 năm 2020

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 07 tháng 07 năm 2020. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 07 tháng...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng