Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện pháp luật từ 01/08/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện pháp luật từ 01/08/2021. Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: Nghị quyết Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 2021, TB Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới.

Ngày đăng: 01/07/2021