Dapharco công bố Báo cáo thường niên năm 2022

Dapharco công bố Báo cáo thường niên năm 2022

Dapharco công bố Báo cáo thường niên năm 2022
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2021. Vui lòng xem các file đính kèm: Công bố báo cáo thường niên năm 2021. Báo cáo thường niên năm 2021.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2020. Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 DDN
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố báo cáo thường niên năm 2019

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố báo cáo thường niên năm 2019

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố báo cáo thường niên năm 2019. Vui lòng xem chi tiết trong file dính kèm: Báo cáo thường niên năm 2019
Đọc thêm
Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng