Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 2.2020 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 2.2020 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019.
       1. Báo cáo tài chính quý 2.2020
       2. Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 

Ngày đăng: 20/07/2020