Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Đọc thêm
Thông báo V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Thông báo V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Thông báo V/v ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 Vui lòng xem thông báo trong file đính kèm: Thông báo V/v ứng cử, đề cử HHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 Các biểu mẫu kèm theo: Đơn ứng cử...
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan đến ngày 31/12/2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan đến ngày 31/12/2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan đến ngày 31/12/2014 của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2014
Đọc thêm
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung Công ty Dapharco (MCK:DDN)

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung Công ty Dapharco (MCK:DDN)

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký bổ sung của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mã chứng khoán DDN là ngày 13 tháng 10 năm 2014 Vui lòng xem chi tiết tại đây: Thong_bao_Ngay_giao_dich_co_phieu_bo_sung
Đọc thêm
Chấp nhận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chấp nhận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quyết định số 531/QĐ-SGDHN ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng lý giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. Vui lòng xem chi tiết tại đây: CV CHAP...
Đọc thêm
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 1

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 1

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 25/2009/GCNCP-VSD-1 (Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 24 tháng 09 năm 2014). Với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng