Chấp nhận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chấp nhận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quyết định số 531/QĐ-SGDHN ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng lý giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. Vui lòng xem chi tiết tại đây: CV CHAP...
Đọc thêm
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 1

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 1

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 25/2009/GCNCP-VSD-1 (Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 24 tháng 09 năm 2014). Với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký...
Đọc thêm
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty thay đổi lần thứ 6

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty thay đổi lần thứ 6

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty thay đổi lần thứ 6 (ngày 22 tháng 08 năm 2014) về nội dung vốn điều lệ tăng từ 28.000.000.000 đồng lên 50.400.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, bốn trăm triệu) Thong bao phat hanh co phieu.PDF
Đọc thêm
Thông báo V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

Thông báo V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

Thông báo V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Toàn văn thông báo V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng cốn cổ phần từ nguồn vốn...
Đọc thêm
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Vui lòng xem chi tiết tại đây: Phat hanh co phieu tra co tuc va tang von dieu le
Đọc thêm
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổng đông thường niên năm 2014, vui lòng xem chi tiết tại đây: Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2014
Đọc thêm