Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung kể từ ngày 23/03/2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Bổ...
Đọc thêm
Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn

Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn kể từ ngày 23/03/2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:...
Đọc thêm
Quyết định thôi và bổ nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Dapharco tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định thôi và bổ nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Dapharco tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Trần Nhân Triết và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Thiết...
Đọc thêm
Nghị quyết BKS V/v thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao thành viên BKS

Nghị quyết BKS V/v thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao thành viên BKS

Nghị quyết Ban kiểm soát về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đối với Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: QĐ từ nhiệm bà...
Đọc thêm
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2015

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2015

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2015 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo số 1146/TB-VSD ngày 18/05/2015 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chúng khoán Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác...
Đọc thêm