Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 ngày 14 tháng 08 năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 ngày 14 tháng 08 năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoàn thay đổi lần thứ 3 ngày 14 tháng 08 năm 2018 của công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Giấy chứng nhận đăng...
Đọc thêm
Thông báo 863/TB-CT V/v lập thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Thông báo 863/TB-CT V/v lập thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thông báo về việc lập thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: thông báo về việc lập thủ tục nhận cổ...
Đọc thêm
Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nãng công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Đọc thêm
Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội

Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo...
Đọc thêm
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đọc thêm
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung – mã DDN

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung – mã DDN

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) - mã DDN
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng