Biên bản – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Biên bản – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Biên bản – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên...
Đọc thêm
Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết

Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết

Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết ngày 24/04/2019 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết
Đọc thêm
Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Nam

Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Nam

Thông báo về việc Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 19/04/2019 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản...
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 – Giấy ủy quyền – Chương trình...
Đọc thêm
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2019

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công văn số 658/SKHĐT-ĐKKD của sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Đà Nẵng về việc chấp nhận gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Vui...
Đọc thêm
Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN. Vui lòng xem chi tiết...
Đọc thêm