Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội

Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo...
Đọc thêm
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đọc thêm
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung – mã DDN

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung – mã DDN

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) - mã DDN
Đọc thêm
Trung tâm lưu ký chứng khoán TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận d/ sách người sở hữu CK

Trung tâm lưu ký chứng khoán TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận d/ sách người sở hữu CK

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán DDN (Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng) Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo của Trung...
Đọc thêm
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu DDN của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Vui lòng xem chi tiết trong file đính...
Đọc thêm