Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Đọc thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Đọc thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 1/2023 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ 2022

Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái DDN Báo cáo tài chính quý 1/2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo thường niên năm 2022

Dapharco công bố Báo cáo thường niên năm 2022

Dapharco công bố Báo cáo thường niên năm 2022
Đọc thêm
Dapharco công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

Dapharco công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

Thông báo về giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 14 GĐKKD Công ty thay đổi lần thứ 14
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng