Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN. Vui lòng xem chi tiết...
Đọc thêm
Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo...
Đọc thêm
Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Công văn xin Gia hạn thời...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí người phụ trách quản trị...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ ngày 21/01/2019....
Đọc thêm