Báo cáo của bà Võ Thị Cẩm Thanh về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Báo cáo của bà Võ Thị Cẩm Thanh về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo của bà Võ Thị Cẩm Thanh về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng từ ngày 21/05/2019. Vui lòng xem chi...
Đọc thêm
Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 03 tháng 05 năm 2019

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 03 tháng 05 năm 2019

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 03 tháng 05 năm 2019
Đọc thêm
Biên bản – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Biên bản – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Biên bản – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên...
Đọc thêm
Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết

Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết

Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết ngày 24/04/2019 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết
Đọc thêm
Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Nam

Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Nam

Thông báo về việc Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 19/04/2019 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản...
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 – Giấy ủy quyền – Chương trình...
Đọc thêm