Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung Công ty Dapharco (MCK:DDN)

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung Công ty Dapharco (MCK:DDN)

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký bổ sung của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mã chứng khoán DDN là ngày 13 tháng 10 năm 2014 Vui lòng xem chi tiết tại đây: Thong_bao_Ngay_giao_dich_co_phieu_bo_sung
Đọc thêm
Chấp nhận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chấp nhận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quyết định số 531/QĐ-SGDHN ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng lý giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. Vui lòng xem chi tiết tại đây: CV CHAP...
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2013

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2013

 Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cong-ty-Dapharco-2013
Đọc thêm
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 1

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 1

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 25/2009/GCNCP-VSD-1 (Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 24 tháng 09 năm 2014). Với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký...
Đọc thêm
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty thay đổi lần thứ 6

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty thay đổi lần thứ 6

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty thay đổi lần thứ 6 (ngày 22 tháng 08 năm 2014) về nội dung vốn điều lệ tăng từ 28.000.000.000 đồng lên 50.400.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, bốn trăm triệu) Thong bao phat hanh co phieu.PDF
Đọc thêm
Thông báo V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

Thông báo V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

Thông báo V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Toàn văn thông báo V/v Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng cốn cổ phần từ nguồn vốn...
Đọc thêm