2016 audited financial statements

2016 audited financial statements

Please see details in the attached file: BAO_CAO_TAI_CHINH_2016
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo số 1146/TB-VSD ngày 18/05/2015 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chúng khoán Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác...
Đọc thêm
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Dapharco 2015

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Dapharco 2015

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

 Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
Đọc thêm
Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát

Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát

Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát
Đọc thêm