Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát

Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát

Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát
Đọc thêm
NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết hội đồng quản trị Về việc Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 Sơ yếu lý lịch của các nhân sự được đề cử như sau: I. Hội đồng quản trị: 1. Ds CK1. Tống Viết Phải – Phó...
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. – Các tài liệu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bao gồm: 1. Chương trình nghị sự 2. Tờ trình hội...
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: BCTC_MAU
Đọc thêm