Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 07 tháng 03 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017, địa điểm sẽ thông báo sau. Vui xem nội dung trong file đính kèm: Nghị quyết...
Đọc thêm
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng – Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng – Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết

Nghị quyết HĐQT V/v xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Nghị quyết HĐQT V/v xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết
Đọc thêm
TT Lưu ký chứng khoán VN thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận d/sách người sở hữu c/khoán

TT Lưu ký chứng khoán VN thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận d/sách người sở hữu c/khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán cổ phiếu công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: thông...
Đọc thêm
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (DDN – Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng) với số lượng chào bán 3.780.000 cổ phiếu. 1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 2.Bản cáo bạch Công ty...
Đọc thêm