SGD chứng khoán Hà Nội thông báo V/v Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

SGD chứng khoán Hà Nội thông báo V/v Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN) bắt đầu từ ngày 30/03/2017 Vui lòng xem chi...
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 1. Chương trình nghị sự 2. Thẻ...
Đọc thêm
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 03 năm 2017

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 03 năm 2017

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phân Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng lần thứ 8: vốn điều lệ 87.938.960.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng. Vui lòng xem chi tiết trong...
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Đọc thêm
Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN

Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN

Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng DDN (MCK: DDN) với số lượng 3.753.896 cổ phiếu Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Chấp thuận giao dịch bổ sung
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
Đọc thêm