Thông báo V/v thay đổi mẫu con dấu

Thông báo V/v thay đổi mẫu con dấu

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Vui lòng xem chi tiết trên file đính kèm: Thông báo V/v thay đổi mẫu dấu
Đọc thêm
Kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công

Kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo kết quả giao dịch...
Đọc thêm
Hợp đồng kiểm toán số 1217175/AISC-TC-ĐN kiểm toán BCTC của Dapharco năm 2017

Hợp đồng kiểm toán số 1217175/AISC-TC-ĐN kiểm toán BCTC của Dapharco năm 2017

Hợp đồng kiểm toán số 1217175/ASIC-TC-ĐN ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Hợp đồng kiểm toán...
Đọc thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu
Đọc thêm
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng...
Đọc thêm
Thông báo của TT lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS sở hữu chứng khoán

Thông báo của TT lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS sở hữu chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mã chứng khoán DDN là ngày 20/06/2017 tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 15%/1 cổ phiếu...
Đọc thêm