Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Công văn xin Gia hạn thời...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí người phụ trách quản trị...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT

Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 21/01/2019. Vui lòng xem chi tiết trong file...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ ngày 21/01/2019....
Đọc thêm
Nghị Quyết HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với ông Trần Nhân Triết

Nghị Quyết HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với ông Trần Nhân Triết

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đối với ông Trần Nhân Triết kể từ ngày 01/01/2019 để nghỉ hưu theo chế độ Vui lòng xem chi tiết...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng