Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 03 năm 2017

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 24 tháng 03 năm 2017

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phân Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng lần thứ 8: vốn điều lệ 87.938.960.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng. Vui lòng xem chi tiết trong...
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Đọc thêm
Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN

Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu DDN

Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng DDN (MCK: DDN) với số lượng 3.753.896 cổ phiếu Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Chấp thuận giao dịch bổ sung
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
Đọc thêm
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 07 tháng 03 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017, địa điểm sẽ thông báo sau. Vui xem nội dung trong file đính kèm: Nghị quyết...
Đọc thêm