Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí người phụ trách quản trị...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT

Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 21/01/2019. Vui lòng xem chi tiết trong file...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ ngày 21/01/2019....
Đọc thêm
Nghị Quyết HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với ông Trần Nhân Triết

Nghị Quyết HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với ông Trần Nhân Triết

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đối với ông Trần Nhân Triết kể từ ngày 01/01/2019 để nghỉ hưu theo chế độ Vui lòng xem chi tiết...
Đọc thêm
NQHĐQT V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Định

NQHĐQT V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Định

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Định kể từ ngày 29/11/2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQHĐQT V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên...
Đọc thêm