Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 – Giấy ủy quyền – Chương trình...
Đọc thêm
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2019

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công văn số 658/SKHĐT-ĐKKD của sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Đà Nẵng về việc chấp nhận gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Vui...
Đọc thêm
Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN. Vui lòng xem chi tiết...
Đọc thêm
Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo...
Đọc thêm
Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Công văn xin Gia hạn thời...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi người phụ trách quản trị công ty

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí người phụ trách quản trị...
Đọc thêm