Thông báo của Dapharco gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông báo của Dapharco gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông báo của Dapharco gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Vui lòng xem các file đính kèm: Nghị quyết V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Công bố NQ HĐQT V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Đọc thêm
DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 29/06/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm: To trinh Bao cao Bien ban kiem phieu DHDCD 2021  và Nghi quyet va Bien Ban DHDCD 2021
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Thông báo của HĐQT gửi Quý Cổ đông v/v thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (do ảnh hưởng của dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Thông báo của HĐQT gửi Quý Cổ đông v/v thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (do ảnh hưởng của dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Thông báo của HĐQT gửi Quý Cổ đông v/v thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (do ảnh hưởng của dịch covid-19 trên địa bàn thành phố...
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021


Notice: Undefined index: file in /www/wwwroot/dapharco/public_html/wp-includes/media.php on line 1658
Tài Liệu họp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm): Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ Chương trình nghị sự Mẫu giấy đăng ký ủy quyền Thẻ biểu quyết Phiếu biểu quyết Tờ trình về việc thay...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng