Dapharco công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Danh sách cổ đông lớn năm 2023.

Dapharco công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Danh sách cổ đông lớn năm 2023.

Danh sách cổ đông lớn năm 2023 DDN apharco công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2023
Đọc thêm
Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2023 của Dapharco

Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2023 của Dapharco

DDN Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 6 tháng đầu năm 2023 của Dapharco
Đọc thêm
Dapharco đính chính Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Dapharco đính chính Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Dapharco đính chính Báo cáo tình hình quản trị năm 2022. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng báo cáo tình hình quản trị năm 2022. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Dapharco

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Dapharco

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Dapharco. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng