NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết hội đồng quản trị Về việc Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Sơ yếu lý lịch của các nhân sự được đề cử như sau:
I. Hội đồng quản trị:
1. Ds CK1. Tống Viết Phải – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
2. Cn. Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
3. Cn. Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT Imexpharm
4. Ds. Trần Nhân Triết – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
5. Ds. Đặng Văn Nam – Ủy viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Hà Nội
6. Ds CK1. Võ Anh Hùng – Giám đốc TT Phân Phối DP, VTYT
7. Thạc sĩ Đinh Minh Tuấn – Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội
II. Ban kiểm soát:
1. Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao – Cán bộ SCIC Miền Trung
2. Ông Nguyễn Ngọc Hổ – Trưởng Ban KS, Trưởng phòng TC-HC
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Kế toán viên Dapharco

Ngày đăng: 16/04/2015