Report on management situation in the first 6 months of 2015

Report on management situation in the first 6 months of 2015

Report on management situation in the first 6 months of 2015
READ MORE
Report on corporate governance in 2014

Report on corporate governance in 2014

Report on corporate governance in 2014
READ MORE
Report on corporate governance in the first 6 months of 2014

Report on corporate governance in the first 6 months of 2014

Report on corporate governance in the first 6 months of 2014
READ MORE
Report on corporate governance in 2013

Report on corporate governance in 2013

Report on management status of Da Nang Pharmaceutical - Medical Equipment Joint Stock Company in 2013
READ MORE
Report on corporate governance in the first 6 months of 2013

Report on corporate governance in the first 6 months of 2013

Report on corporate governance in the first 6 months of 2013
READ MORE
Annual report 2018

Annual report 2018

Annual Report 2018 of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company Please see details in the attached file:2018 Annual Report of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company
READ MORE
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng