Annual Report 2014

Annual Report 2014

Annual report 2014 of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company Please see details in the attached file: Annual Report 2014
READ MORE
Annual report 2015

Annual report 2015

Annual Report 2015 of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company Please see details in the attached file: 2015 Annual Report
READ MORE
Annual report 2018

Annual report 2018

Annual Report 2018 of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company Please see details in the attached file:2018 Annual Report of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company
READ MORE
Annual report 2016

Annual report 2016

Annual Report 2016 of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company Please see details in the attached file: Annual report 2016
READ MORE
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng