General Director of Dapharco signed a cooperation agreement with ClineX a.s. – Czech Republic

General Director of Dapharco signed a cooperation agreement with ClineX a.s. – Czech Republic

On June 6th, 2017, in the framework of the official visit in the State level of the President of the Czech Republic – Mr. Milos Zeman to Vietnam, Elmich Group joined the Czech – Vietnamese Business Forum at Melia Hanoi Hotel. Mr. Tong Viet Phai – General Director of...
READ MORE
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng