Headquarters: 02 Phan Dinh Phung, Hai Chau District, Da Nang City
Phone: 02363 821 642 - 0236 810 735
Email: info@dapharco.com.vn

DA NANG FACILITIES
GSP warehouse:
                Address:    K61 Nguyen Duc Trung, Thanh Khe District, Da Nang City
                Phone:       (0236)3 713 900
                Fax:           (0236)3 713 752
Dapharco Specialized Pharmacy 2:
                Address:    77 Tran Binh Trong, Hai Chau District, Da Nang City
                Phone:       (0236)3 462 177
                Fax:           (0236)3 821 542
Dapharco Specialized Pharmacy 4:
                Address:    372 Ngu Hanh Son, Hai Chau District, Da Nang City
                Phone:       (0236)3 843 151
                Fax:           (0236)3 843 029
Factory:
                Address:    33 Binh Thai 3, Cam Le District, Da Nang City
                Phone:       (0236)3 764 239
                Fax:           (0236)3 670 722

BRANCHES
The Hanoi branch:
                Address:    Room 204 Lang Ha Building, Hanoi
                Phone:       (024)7 764 900 – 7 764 907
                Fax:           (024)7 760 383
Quang Nam Branch:
                Address:    85 Tran Cao Van, Tam Ky
                Phone:       (0235)3 821 859
                Fax:           (0235)3 820 450
City branch. Ho Chi Minh:
                Address:    796/15 Su Van Hanh (extended), Ward 12, District 10
                Phone:       (028)8 631 018
                Fax:           (028)8 629 834
Retail network:
                115 Dapharco Pharmacy
                04 DapharcoBLU Pharmacy
Industry standards achieve:
                GSP (Practice good drug storage): 01
                GDP (Practice good drug delivery): 14
                GPP (Good pharmacy practice): 119

 

Contact us
  Xác nhận thông tin

  1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

  Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

  2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

  Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

  Xác nhận Đóng