Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN
Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 09/03/2019