Dapharco tuyển dụng trình dược viên bán hàng

Do nhu cầu phát triển hệ thống bán hàng, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng cần tuyển nhân sự vị trí Trình dược viên – bán hàng kênh OTC:

Ngày đăng: 17/11/2020