Hoàng Nhật My

Là một người chơi thể thao, tôi cần nguồn năng lượng nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường. Sử dụng thuốc sau thời gian chấn thương, tôi cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn rất nhiều. Các chấn thương được bình phục nhanh hơn để tôi có thể tiếp tục chơi thể thao.

Ngày đăng: 06/04/2019