Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành liên quan Quản trị-Nhân sự); kinh nghiệm 3 năm trở lên trong lĩnh vực Quản lý nhân sự-hành chính. Công việc: Quản lý và điều hành theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu công ty....