Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tuyển dụng kế toán
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tuyển dụng dược sĩ đại học. Nam, Nữ ; tuổi đời 22 – 32 tuổi. Tốt nghiệp Đại học ngành Dược (Dược sĩ đại học); Trình độ NN: Tiếng Anh giao tiếp.
Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco). Kính mời các ứng viên dự tuyển chức danh Phó phòng Tổ Chức Hành Chính, về dự kiểm tra kỹ năng và phỏng vấn - Vòng thi tuyển thứ 2