Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên thị trường (Trình Dược Viên kênh OTC) và nhân viên bán hàng Nhà thuốc DapharcoBlu tại Tam Kỳ - Quảng Nam
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên bộ phận đấu thầu
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng cần tuyển nhân viên: bán hàng, thị trường, thu ngân, Nhà thuốc Blu Pharmacy (số lượng 10).