Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện

Công ty cổ phần dược- Thiết bị y tế Đà nẵng vinh dự được bình chọn vào top 5 công ty phân phối dược phẩm Việt nam uy tín năm 2016
Đến cuối buổi lễ phát động đã quyên góp được 51.750.000 đồng. Theo kế hoạch, sau lễ phát động thư kêu gọi ủng hộ của Tổng Giám đốc sẽ được gởi đến các Chi nhánh, các TTDP và toàn thể CB-CNV thuộc mạng lưới bán lẻ trong công ty với mục tiêu quyên góp được ít nhất là 200 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng.
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (DDN - Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) với số lượng chào bán 3.780.000 cổ phiếu.