Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dược-TBYT Đà Nẵng đã được tổ chức vào ngày 22/4/2017 tại Khách sạn Công đoàn thành phố Đà Nẵng. Tham dự đại hội có 667 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 8.136.903 CP trên 8.793.896 CP, chiếm tỷ lệ 92,53% tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN
Ngày 6/2/2017 đại diện lãnh đạo thành phố Đà nẵng Ông Hồ Kỳ Minh- Ủy viên Ban thường vụ- Phó chủ tịch UBND TPĐN cùng các ông Phạm Nhật Phi- Thành ủy viên-Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp TPĐN, Ông Nguyễn Thanh Tâm- GĐ Quỹ Đầu tư Phát triển, Ông Nguyễn Văn Thanh- Phó GĐ Sở Kế hoạch Đầu tư và Ông Nguyễn Tấn Hải-Phó GĐ Sở Y tế TP ĐN đã đến thăm Công ty CP Dược-Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco).