Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện

UBND TP Đà Nẵng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định cho vay / Thỏa thuận cho vay đối với 27 dự án với tổng vốn 35.293 tỉ đồng. Trong đó, Dapharco được trao giấy chứng nhận Đầu tư Nhà máy sản xuất và Kho bảo quản thuốc. Đồng thời, Dapharco cũng được Vietinbank ký cam kết thỏa thuận cấp tín dụng cho dự án ngay tại diễn đàn này.
Ông Tống Viết Phải – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) là công ty liên kết với Tập đoàn Elmich tại Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với đại diện ClineX a.s. – Công ty Dược phẩm lớn hàng đầu Cộng hòa Séc trước sự chứng kiến của Ngài Tổng Thống Séc, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vương Đình Huệ và lãnh đạo Tập đoàn Elmich tại Việt Nam.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dược-TBYT Đà Nẵng đã được tổ chức vào ngày 22/4/2017 tại Khách sạn Công đoàn thành phố Đà Nẵng. Tham dự đại hội có 667 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 8.136.903 CP trên 8.793.896 CP, chiếm tỷ lệ 92,53% tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội.