Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Ngày 26/8/2013 Công ty Dapharco đã tổ chức thành công Hội nghi sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013. Tham dự Hội nghị có các thành viên HĐQT và BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng - phó các phòng ban, Chi nhánh, Trung tâm dược phẩm, Phụ tráchbộ phận trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ công ty.
Tại Hội nghị, ông Tống Viết Phải - Bí thư Đảng ủy  kiêm TGĐ công ty - báo cáo công tác xây dựng Đảng và sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 

Mặc dù tình hình kinh tế tài chính trong nước và tại thành phố Đà Nẵng hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung công ty vẫn duy trì và ổn định hoạt động SXKD, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 đều tăng so với cùng kỳ năm 2012 từ 5-10%, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,4 triệu đồng/tháng tăng 10% so với năm 2012. Tổng doanh thu 1.035 tỷ đạt 49% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế 10,3 tỷ  đạt 69% kế hoạch năm 2013.
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị tham gia thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng của 6 tháng cuối năm 2013 đề ra những nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và tập trung xây dựng các yếu tố nền tảng nhằm tạo đà cho công ty phát triển bền vững.
     
                      Ông Tống Viết Phải - TGĐ - báo cáo sơ kết          Ông Phan Thỉnh - CT HĐQT - phát biểu phương hướng
 
                          Người lao động tham gia thảo luận về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
     
 
     

Dapharco
Số lượt đọc: 682 - Cập nhật lần cuối: 15/04/14 01:02:58
[Trở về]