Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện

NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
Nghị quyết hội đồng quản trị Về việc Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Sơ yếu lý lịch của các nhân sự được đề cử như sau:
     I. Hội đồng quản trị:
          1. Ds CK1. Tống Viết Phải - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
          2. Cn. Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
          3. Cn. Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch HĐQT Imexpharm
          4. Ds. Trần Nhân Triết - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
          5. Ds. Đặng Văn Nam - Ủy viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Hà Nội
          6. Ds CK1. Võ Anh Hùng - Giám đốc TT Phân Phối DP, VTYT
          7. Thạc sĩ Đinh Minh Tuấn - Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội
     II. Ban kiểm soát:
          1. Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao - Cán bộ SCIC Miền Trung
          2. Ông Nguyễn Ngọc Hổ - Trưởng Ban KS, Trưởng phòng TC-HC
          3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Kế toán viên Dapharco
Theo dapharco
Số lượt đọc: 1378 - Cập nhật lần cuối: 16/04/15 06:06:52
[Trở về]