Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019
Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN.
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 20 - Cập nhật lần cuối: 13/03/19 11:46:19
[Trở về]