Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT
Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 21/01/2019.
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 104 - Cập nhật lần cuối: 21/01/19 04:12:15
[Trở về]