Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ ngày 21/01/2019.
Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQHĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 135 - Cập nhật lần cuối: 21/01/19 04:07:01
[Trở về]