Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị
Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ ngày 21/01/2019.
Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQHĐQT V/v Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 133 - Cập nhật lần cuối: 21/01/19 04:15:58
[Trở về]