Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Nghị Quyết HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với ông Trần Nhân Triết
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng đối với ông Trần Nhân Triết kể từ ngày 01/01/2019 để nghỉ hưu theo chế độ
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 121 - Cập nhật lần cuối: 27/12/18 07:49:03
[Trở về]